Dobrodružnější spánek pro vaše děti


Vybavit dÄ›tské pokojíÄky může být nÄ›kdy opravdu pomÄ›rnÄ› oříšek. JE potÅ™eba, aby mÄ›li potomci spoustu místa na hraní, na Å¡kolní povinnosti a také na spánek. Jak to ale vÅ¡echno skloubit, pokud mají vaÅ¡e ratolesti například jeden spoleÄný pokojíÄek? V takovémto případÄ› bude nejlepší variantou v rámci zachování co nejvÄ›tšího prostoru investice do patrových postelí. PrávÄ› ty totiž dokážou poskytnout kvalitní lůžko pro každého potomka, ale pÅ™itom nezabírají místo. DÄ›ti navíc tuto variantu milují, protože je zajímavÄ›jší a mnohem dobrodružnÄ›jší.

BezpeÄí je zajiÅ¡tÄ›no

Spousta rodiÄů odmítá tuto variantu z toho důvodu, že si myslí, že ejt o pro jejich potomky nebezpeÄné. Tak to ale v žádném případÄ› není, je tomu přímo naopak. Nemusíte mít strach, že by vaÅ¡e dÄ›ti spadly, protože by nahoÅ™e byla tÅ™eba veliká mezera a tak podobnÄ›. Je to bezpeÄné a vymyÅ¡lené taka, by se nemohlo vaÅ¡im dÄ›tem nic stát. Uvidíte, že si spaní ve výškách zamilují a že to pro nÄ› bude neobyÄejným zpestÅ™ením a dobrodružstvím. ProÄ byste to svým dÄ›tem tedy nedopřáli, když je to tak snadné a dostupné?