I desetisekundová zástava dýchání během spánku může být nebezpečná


Dokud nás nebo naÅ¡eho partnera neohrozí zdravotní komplikace, pak vÄ›tÅ¡inou obecnÄ› známý jev, jakým je chrápání, vůbec nebereme vážnÄ› a hluboce ho podceňujeme. Pokud se tedy stále zhorÅ¡uje váš pocit únavy a váš celkový zdravotní stav, nemÄ›li byste chrápání v žádném případÄ› podceňovat. Je tÅ™eba si uvÄ›domit, že chrápání jako ruÅ¡ivý noÄní zvuk není jen akustickým problémem. PÅ™i chrápání je totiž omezeno dýchání a k tomu se Äasto pÅ™idruží spánkové apnoe. Spánková apnoe znamená zástavu dýchání na více než 10 sekund. Jedná se o závažný úkaz, který v žádném případÄ› není dobré podceňovat. PÅ™i dlouhodobém neÅ™eÅ¡ení tohoto problému můžeme oÄekávat zvýšení krevního tlaku a další kardiovaskulární problémy.

Váš zdravotní problém spoleÄnÄ› vyÅ™ešíme

Máte-li podezÅ™ení, že i vy můžete trpÄ›t onemocnÄ›ním, jakým je spánková apnoe, velmi ráda se vás ujme spánková specialistka ze soukromé ORL kliniky LENTE v Plzni. Budete vyÅ¡etÅ™eni ve spánkové laboratoÅ™i a spoleÄnÄ› s týmem odborníků vás na soukromé ORL klinice vaÅ¡eho problému zbaví. Kontaktujte soukromou ORL kliniku LENTE v Plzni!