Tepelné čerpadlo je nejen ekologické, ale také ekonomické.


Tepelná čerpadla jsou moderním a využívaným zdrojem tepla a ohřevu teplé vody. S postupem času došlo k vyšší propracovanosti technologie principu ohřevu a tím ke zvýšení výkonu a ke snížení provozních nákladů. Toto vše dělá tento zdroj tepla nejen ekologickým, ale také ekonomickým i přes jeho vyšší pořizovací náklady.

Jaké jsou vlastně druhy a který je nejvýhodnější?

Tepelná čerpadla pracují na různých principech dle primárního zdroje – vzduch/voda, země/voda, voda/voda nebo vzduch/vzduch. Nejvýhodnější variantou je ve většině případů právě princip vzduch/voda, kdy je zdrojem právě venkovní okolní vzduch dostávající se do systému přes venkovní jednotku.

Toto řešení nám poskytuje vysoký výkon, nízké provozní náklady a snadnou přístupnost k venkovní jednotce (např. oproti podzemním kolektorům u varianty země/voda). Současně je také velmi výhodné provozní rozpětí teplot.

Kondenzátorová jednotka

Důležitý je vhodný výběr, kvalitní dodavatel a komplexní služby při samotné realizaci.

Tepelná čerpadla jsou propracovaným, technicky složitým systémem, který je potřeba navrhnout a realizovat se vší pečlivostí a odbornými zkušenostmi. Jedině pak se můžeme spolehnout na dlouhou bezproblémovou funkčnost a hladký průběh realizace.

Není radno podcenit výběr kvalitní a profesionální firmy, která disponuje odborníky pro všechny fáze – od posouzení stavu na místě, potřebná povolení až po precizní realizaci a servis. Zvažujete-li pořízení tepelného čerpadla v Plzni Sunus.cz či okolí, je zde léty prověřený profesionál sunus.cz, kde vám nejen zkušeně poradí, ale bezchybně naplánují jednotlivé kroky realizace.

Řízení teploty

Jak taková realizace probíhá?

Po získání prvotních informací online či telefonicky je obvykle vyhotovena předběžná cenová nabídka, poté po osobní konzultaci na místě a dořešení detailů celé akce je vyhotovena cenová nabídka finální. Poté nastává přípravná fáze (dokumentace, povolení či případné vyřízení dotace) a závěrem je samotná realizace na místě.

Přestože tepelné čerpadlo není běžnou součástí našich domů a firem, stále více a více se objevuje. Např. už při stavbě nového domu je dobré se zamyslet nad neustále se zvyšujícími cenami energií a enviromentální problematikou.